• slovensky
  • deutsch
  • magyar
 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

                             O novodobej  Bethlen Garde

 

 

 

 

1998-1999:Prvá jednotka mušketierov v Košiciach ktorá sa pohrávala s myšlienkou

vzniku Streleckého Spolku vznikla niekedy na prelome týchto rokov.Môžme povedať,že

vznikla ako spestrenie šermiarskych vystúpení na jednotlivých akciách, samozrejme,

pod značkou iného združenia.

 

 

2001:Po dvoch rokoch hľadania sa je Strelecký Spolok zaregistrovaný na štatistickom úrade.

 

 

2001-2007:Strelecký Spolok sa podieľa v Košiciach na vzniku a činnosti združenia ktoré 

združuje viaceré skupiny.Zo začiatku sa tento krok javil ako celkom zaujímavý,ale 

postupom rokov, pre nedostatok záujmu zo strany vedenia a bez možnosti rozvoja v 

združení skupín,Strelecký Spolok vystupuje s tohoto spoločenstva a začína samostatnú cestu.

 

2007: Reorganizácia vedenia a celého združenia, prvá akcia v Košiciach ,cesta na Ukrainu,vznik

projektu Bethlen Garde.

 

2008: Nadviazanie spolupráce s maďarskými kolegami z Budapešti.Prvé akcie v Maďarsku.

 

2009: Oficiálny vstup do medzinárodného voľného združenia s názvom Altblau regiment.

So streleckým Spolkom sa pripája aj časť skupiny Sagremor(pikenieri a bubeníci).

 

2010: Bitka v Nových Zámkoch-nadviazaná nová spolupráca zo skupinami zo Slovenska, Čiech

a Moravy.

 

 

2011-2014: Účinkovanie na  historických bojiskách v Európe.V roku 2012 skupina Sagremor definitívne opúśťa Altblau regiment. Do regimentu sa prihlásili záujemcovia z Rakúska, Maďarska a Poľska. Nadviazaná spolupráca so skupinami z Fínska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Partneri:

  

 
© 2010 Bethlen Garde, created: G66 s.r.o.